“Het Earth Charter is bijzonder voor mij, omdat het een gedeelde visie is van vele duizenden mensen en organisaties over de hele wereld, van verschillende religies, culturen, en achtergronden. Het geeft op inspirerende wijze richting aan hoe wij met elkaar en onze omgeving om moeten gaan. Deze gedeelde waarden gecombineerd met onder andere de wetenschap, ondernemerschap en beleid maken het mogelijk een nieuwe weg in te slaan, vooruit! “

– Maayke Damen, Excess Materials Exchange en Grondstoffenpaspoort 

Maayke Damen